نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

پچ کورد (Patch Chord) 20 متری CAT6 شبکه

ویژگی‌های کالا
 • طبقه بندی: Cat6
 • نوع کابل: Rj45
 • متراژ: 20 متر
 • سرعت انتقال: 1000 مگابیت بر ثانیه

پچ کورد (Patch Chord) 15 متری CAT6 شبکه

ویژگی‌های کالا
 • طبقه بندی: Cat6
 • نوع کابل: Rj45
 • متراژ: 15 متر
 • سرعت انتقال: 1000 مگابیت بر ثانیه

پچ کورد (Patch Chord) 10 متری CAT6 شبکه

ویژگی‌های کالا
 • طبقه بندی: Cat6
 • نوع کابل: Rj45
 • متراژ: 10 متر
 • سرعت انتقال: 1000 مگابیت بر ثانیه

پچ کورد (Patch Chord) 5 متری CAT6 شبکه

ویژگی‌های کالا
 • طبقه بندی: Cat6
 • نوع کابل: Rj45
 • متراژ: 5 متر
 • سرعت انتقال: 1000 مگابیت بر ثانیه

پچ کورد (Patch Chord) 3 متری CAT6 شبکه

ویژگی‌های کالا
 • طبقه بندی: Cat6
 • نوع کابل: Rj45
 • متراژ: 3 متر
 • سرعت انتقال: 1000 مگابیت بر ثانیه

پچ کورد (Patch Chord) 2 متری CAT6 شبکه

ویژگی‌های کالا
 • طبقه بندی: Cat6
 • نوع کابل: Rj45
 • متراژ: 2 متر
 • سرعت انتقال: 1000 مگابیت بر ثانیه

پچ کورد (Patch Chord) 1 متری CAT6 شبکه

ویژگی‌های کالا
 • طبقه بندی: Cat6
 • نوع کابل: Rj45
 • متراژ: 1 متر
 • سرعت انتقال: 1000 مگابیت بر ثانیه

پچ کورد (Patch Chord) 0.5 متری CAT6 شبکه

ویژگی‌های کالا
 • طبقه بندی: Cat6
 • نوع کابل: Rj45
 • متراژ: 0.5 متر
 • سرعت انتقال: 1000 مگابیت بر ثانیه

پچ کورد (Patch Chord) 0.3 متری CAT6 شبکه

ویژگی‌های کالا
 • طبقه بندی: Cat6
 • نوع کابل: Rj45
 • متراژ: 0.3 متر
 • سرعت انتقال: 1000 مگابیت بر ثانیه